เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ ไป อุบลราชธานี

เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุบลราชธานี เปิดจองตั๋วออนไลน์ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ. เชียงใหม่ ( อาเขต 3 )

ปลายทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี

ตารางเดินรถ: เพชรประเสริฐทัวร์ เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ข้อมูลอัปเดทเมื่อ 22 /1 /2566 : กรุณาตรวจสอบตารางรถทัวร์ล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูล Real time)

เที่ยวที่เวลาออกเวลาถึงประเภทรถ
112:0005:00ม.4 พ
216:0009:00ม.4 พ
319:0011:30ม.4 พ

ตัวอย่างเที่ยวรถ บ. เพชรประเสริฐทัวร์ จากระบบจองตั๋วออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับ “ เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง