เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุดรธานี

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ ไป อุดรธานี

เพชรประเสริฐ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุดรธานี เปิดจองตั๋วออนไลน์ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ( อาเขต 3 )

ปลายทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1

ตารางเดินรถ: เพชรประเสริฐทัวร์ เชียงใหม่ – อุดรธานี

ข้อมูลอัปเดทเมื่อ 22 /1 /2566 : กรุณาตรวจสอบตารางรถทัวร์ล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูล Real time)

เที่ยวที่เวลาออกเวลาถึงประเภทรถ
117:0004:45ม.4 พ
219:3007:15ม.4 พ

ตัวอย่างเที่ยวรถ บ.เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุดรธานี จากระบบจองตั๋วออนไลน์

เพชรประเสริฐ เชียงใหม่ ไป อุดรธานี
ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับ “ เพชรประเสริฐทัวร์ เส้นทาง เชียงใหม่ – อุดรธานี ” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง