ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เส้นทาง กาญจนบุรี – เชียงใหม่

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต กาญจนบุรี - เชียงใหม่

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เส้นทาง กาญจนบุรี – เชียงใหม่ เปิดจองตั๋วออนไลน์ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)

ปลายทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี

ตารางเดินรถ: ศศนันท์ ทรานสปอร์ต กาญจนบุรี – เชียงใหม่

ข้อมูลอัปเดทเมื่อ 22 /1 /2566 : กรุณาตรวจสอบตารางรถทัวร์ล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูล Real time)

เที่ยวที่เวลาออกเวลาถึงประเภทรถ
107:0018:30ป.1
218:0005:00วีไอพี

ตัวอย่างเที่ยวรถ บ.ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จากระบบจองตั๋วออนไลน์

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต กาญจนบุรี ไป เชียงใหม่
ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ ” ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เส้นทาง กาญจนบุรี – เชียงใหม่ ” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง