ไทยศรีรามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่

ไทยศรีรามทัวร์ กรุงเทพ ไป เชียงใหม่

ไทยศรีรามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ เปิดจองตั๋วออนไลน์ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง :  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

ปลายทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต)

ตารางเดินรถ: ไทยศรีรามทัวร์ กรุงเทพ – เชียงใหม่

ข้อมูลอัปเดทเมื่อ 22 /1 /2566 : กรุณาตรวจสอบตารางรถทัวร์ล่าสุด ! จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ( ข้อมูล Real time)

ที่ยวที่เวลาออกเวลาถึงประเภทรถ
117:4503:45ม4ข
218:0004:00ม4พ
320:0006:00ม4ข

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกับรถทัวร์ ” ไทยศรีรามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ ” ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง